Hva er universell utforming?

Universell utforming av IT-systemer medfører at systemet utformes på en slik måte at brukere med funksjonshemming eller -nedsettelse kan benytte det ved bruk av hjelpemiddelteknologi. Det hender ofte at man tror at universell utforming er en “magisk løsning” som gjør at en nettside eller et dataprogram kan brukes av absolutt alle brukere, men dette stemmer ikke; universell utforming handler om hvilke tilpasninger man kan gjøre for å gjøre en løsning mest mulig tilgjengelig. For eksempel vil blinde brukere fortsatt trenge skjermlesere eller leselister, og universell utforming i så måte vil innebære at en nettside tilpasses slik at innholdet på nettsiden fortsatt gir mening og brukeren kan navigere rundt uten problemer.

Norsk lovgivning

Bedrifter i Norge, private såvel som offentlige, er lovpålagt å universelt utforme IKT-løsninger som rettet mot allmenheten eller publikum i Norge. Dette inkluderer også tredjeparts løsninger som bedrifter benytter seg av. Dette er beskrevet i forskrift om universell utforming av IKT, som trådte i kraft den 1. juli, 2013. Difi har en svært god beskrivelse av lovverket samt retningslinjer for oppfyllelse på uu.difi.no.

Norsk lovgivning for universell utforming baserer seg på WCAG 2.0, som er et sett med regler og retningslinjer for tilgjengelighet på nettet laget og vedlikeholdt av World Wide Web Consortium. Dette settet med retningslinjer har flere nivåer av suksesskriterier som kan oppfylles, der norsk lovgivning krever at 35 av 61 suksesskriterier skal oppfylles. Les mer om disse kriteriene her.

Andre utfordringer

Det finnes utfordringer knyttet til universell utforming som ikke bestandig dekkes av WCAG 2.0 som også må tas hensyn til; i tillegg til kontrastnivået på en nettside kan det for eksempel også være fargeblinde brukere som vil ha problemer med å benytte en nettside eller -applikasjon. Det kan også være problemer relatert til leselengde for brukere med dysleksi, eller problemer for brukere med kognitive vansker å ta nytte av en webapplikasjon i større format. Denne typen utfordringer må også tas med i betraktningen under design og utvikling av nye løsninger.

I tillegg lever vi i en hverdag hvor stadig flere enheter rundt oss kan kobles opp på nettet: den vanlige bruker besøker nettsider oftere på smarttelefoner og nettbrett enn på vanlige datamaskiner, noe som stiller nye krav til utforming av nettsider. Informasjon og tjenester en nettside tilbyr bør være like tilgjengelig for brukere helt uavhengig av hvordan de besøker den. Skjermstørrelse skal ikke være et hinder, enten det er en fire tommers skjerm på en smarttelefon eller en femtifem tommers skjerm på en moderne TV.

Hvordan jobber vi i Dahls Data med universell utforming?

I Dahls Data har vi flere svært kyndige utviklere, designere og testere som jobber med løsninger både for eksisterende og nye kunder. Ett av våre primære fokusområder når vi lager nettsider, er god brukeropplevelse. I uttrykket “god brukeropplevelse” legger vi…

  • …at løsningene vi lager skal være mest mulig universelt utformet
  • …at vi skal produsere nettsider som er tilgjengelige uavhengig av .hvilken type enhet brukeren sitter på, enten det er mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.
  • …at løsningene skal være godt testet med tanke på brukergrupper og bruksområder som ikke dekkes av WCAG 2.0.
Skilt som illustrerer at man skal tenke en løsning for alle og ikke en løsning pr gruppe. Illustrasjon.
Bilde fra difi.no

Vi tar disse punktene på alvor i Dahls Data, og sørger bestandig for at våre løsninger blir grundig testet, både underveis i prosjektene våre og før vi publiserer nye løsninger og nettsider for kunder. Vi tester på flere måter: ved heuristisk evaluering og ekspertevaluering, ved bruk av verktøy for kvalitetskontroll og kodeundersøkelser, og også ved testing med reelle brukere – også brukere med spesielle behov.

Ved testing av nye nettløsninger tester vi også på tvers av enheter og operativsystemer; spesielt mobile enheter testes grundig for å sikre at våre løsninger fungerer uavhengig av skjermstørrelse og type nettleser. Vi legger vekt på at brukeren skal finne frem til det han eller hun ser etter, uansett om det er på en gammel smarttelefon eller en splitter ny Macbook.

Dersom du eller din bedrift trenger nye nettsider eller andre IT-løsninger, kan du være trygg på at vi i Dahls Data vil ivareta brukervennlighet og universell utforming på en god måte. Vi har som mål å sørge for at alle våre kunder får produkter av høy kvalitet som følger norsk lovgivning og fungerer på tvers av alle enheter. Trenger du nye nettsider eller utbedring av en eksisterende løsning? Nøl ikke med å kontakte oss for en uforpliktende prat.