Hva er universell utforming? Universell utforming av IT-systemer medfører at systemet utformes på en slik måte at brukere med funksjonshemming eller -nedsettelse kan benytte det ved bruk av hjelpemiddelteknologi. Det hender ofte at man tror at universell utforming er en “magisk [...]Les mer